skip to Main Content
Australia Phillipines Global                                                                           Use Simple Payroll for Free

Ano ang EzHrPay?

Nakakakunsumo ba ng malaking oras ang pag schedule ng mga empleyado? Nahihirapang mag proseso ng mga sweldo ng
libu-libong empleyado?

Ang Pilipinas ay may isang natatanging kultura sa lugar ng trabaho at mayroon ding natatanging mga isyu sa pakikipag-ugnay sa mga empleyado. Sa pamamagitan ng mga automated software tools, mapapadali ang pag tahak ng mga ganitong proseso.

View Source: sodexo.ph

Hindi dapat maging ganito ang takbo ng iyong
kumpanya o negosyo!
Gawin nating simple ang iyong mga isyu sa Payroll at Rostering

Alamin kung anu-ano ang mga benepisyo sa pag gamit ng EzHrPay.

Alamin mag Roster sa paraang nakakatipid ng pera at pananakit ng ulo.
Paano i-automate ang pag poproseso at pag kalkula ng Payroll.

Mag karoon ng matiwasay na relasyon sa inyong mga empleyado sa pamamagitan ng pag proseso ng tama at tumpak ng kanilang mga schedule at sweldo.

At marami pang iba …
Hayaan niyong idemonstrate namin sa inyo kung ilang oras at pera ang pwede niyong matipid habang “nakukuha ang tama” sa unang pagkakataon.

Back To Top
×Close search
Search